Disclaimer

Style by Yv’s verleent u toegang tot www.style-by-yvs.nl verder te noemen “de website”. En Style by Yv’s publiceert op de website teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie.

Style by Yv’s behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande mededeling. Het gebruik van de website geschiedt voor eigen rekening en risico

Style by Yv’s heeft haar website met de grootst mogelijk zorg samengesteld en streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden. Style by Yv’s is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De website bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Style by Yv’s en / of derden. Deze gegevens en bestanden worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten. En Style by Yv’s kan niet garanderen dat haar website te allen tijde en zonder onderbrekingen en / of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en / of te beëindigen.

Style by Yv’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, voor zover deze zouden voorkomen op haar website, ondanks de door Style by Yv’s genomen voorzorgsmaatregelen.

De website kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. Style by Yv’s heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Style by Yv’s is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid bij mogelijke schade.

Wanneer derden op hun website verwijzingen en / of links naar de website van Style by Yv’s opnemen, betekent dat geenszins dat Style by Yv’s instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is En Style by Yv’s  op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en / of links naar de website van Style by Yv’s.

Style by Yv’s stelt het op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt, teneinde de dienstverlening aan u en anderen te optimaliseren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.